Back to Profile

Вебінар 3: Skreencastify - як записати відео для найефективнішого використання для дистанційного навчання для вчителів і студентів

Promoted by Ukrainian Canadian School Board, Toronto Branch

Begins on Mon, May 11, 2020 11:00 AM

Event Description

В рамках підтримки української мережі шкільництва продовжується допомога українським школам ефективно перейти на режим дистанційного навчання. Національна  Українська Освітня Рада КУК і Cвітова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР) Світового Конґресу запрошує приєднуватися до вебінарів:

Реєстрація на вебінари: https://forms.gle/P3MvAd5MwUYePebR9

Вебінар 3:  Skreencastify - як записати відео для найефективнішого  використання  для дистанційного навчання для вчителів і студентів. Ліля Суха,  Едмонтон, Канада

Дата проведення: 11 травня – 11:00 - Торонтo  / 18:00–- Київ / 9:00 Едмонтон

Щоб підключитися: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE4OWFmM2MtMGE0Yi00NzZiLTk1MzYtNmMwZjhmODA2ZGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b18d9f6f-0743-460d-a19b-0b3297eeeb89%22%2c%22Oid%22%3a%226562bfff-31ed-4c79-bc4d-09fa45557b9c%22%7d